• √ Trygg e-handel       √ Kvalitetsprodukter       √ Diskreta paket       √ Fri frakt över 800 kr
0 Varukorg

Vår personuppgiftspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Pistill Sverige AB samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när du handlar i vår webbutik, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller använder vår webbplats som administreras av Pistill Sverige AB. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss  och att du känner att du kan lita på att vi strikt håller oss inom de lagar och regler som reglerar bearbetning av personrelaterade uppgifter. Här nedan kan du läsa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgiftsansvarig är: 

Pistill Sverige AB
Org. Nr: 556627-3180
Drottninggatan 100
111 60 Stockholm
e-post: info@pistill.se

 

Behandling av personuppgifter

 

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss (både på pistill.se och i vår butik på Drottninggatan 100), prenumererar på våra nyhetsbrev, skapar ett konto (Mina sidor) eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Informationen behöver vi för att kunna hantera din beställning och ditt köp, upprätthålla kommunikationen med dig och leverera det du har inhandlat. Vi kan också behöva behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter. Genom att du lämnar personuppgifter i samband med ett köp eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev så samtycker du till att den informationen kommer att lagras i våra system. Vår datapolicy innebär att vi endast använder de personuppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning, upprätthålla kommunikationen med dig och leverera det du har inhandlat.

Ifall det skulle bli nödvändigt, förbehåller vi oss rätten till att ändra vår integritetspolicy. Vi kommer då att gå ut med information om detta.

 

Vilka personuppgifter samlas in och till vilket ändamål?

 

Beställning och köp: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer), betalningshistorik, betalningsinformation och köpinformation (ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress). Uppgifterna samlas in för att kunna utföra vårt uppdrag/köpeavtal gentemot dig som kund i form av leverans (inklusive kontakt angående leverans så som avisering), identifikation och ålderskontroll samt hantering av betalning, eventuella returer och reklamationsärenden. Uppgifterna sparas till dess att köpet är genomfört (inklusive leverans och betalning) och därefter i 24 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Registrering och hantering av konto/Mina sidor: Namn, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer), order- och leveransinformation, användning av webbplats och andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss. Uppgifterna samlas in för att vi på ett tillfredsställande sätt för dig som kund ska kunna fullgöra avtal om köp. Uppgifterna sparas så länge som du har ett Pistillkonto.

Kundserviceärenden: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer) och korrespondens. Uppgifterna samlas in för att vi på ett tillfredsställande sätt för dig som kund ska kunna hantera kundserviceärenden via telefon, digitala kanaler eller sociala media, liksom identifiering och utredning av eventuellt uppkomna klagomål så som reklamationer. Dessa uppgifter sparas till dess att ärendet avslutats och därefter i 6 månader.

Marknadsföring: Namn, e-post och mobilnummer. Uppgifterna samlas in i enlighet med tillämpliga regler för att fortlöpande förse dig med information, tips och erbjudanden i vår webbutik och butik och omfattar utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna sparas till dess att prenumerationen avslutas. Du kan som kund avsluta din prenumeration manuellt på respektive utskick eller genom att kontakta oss på info@pistill.se.  Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Blir detta aktuellt, inhämtar vi först ditt samtycke.

Deltagande i en tävling och/eller ett event: Namn, personnummer eller ålder, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer) samt uppgifter lämnade vid deltagande i en tävling eller ett event. Uppgifterna samlas in för att kunna hantera din medverkan på ett tillfredsställande sätt för dig som kund. Det omfattar även all kommunikation kring tävlingen och eventet, identifiering och val av vinnare samt utskick av eventuell vinst. Dessa uppgifter sparas så länge tävlingen och eventet pågår.

Fullföljande av rättsliga förpliktelser och lagkrav: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer), orderinformation, leveransinformation, betalningshistorik och transaktioner. Uppgifterna samlas in och behandlas för att förhindra bedrägerier och olovlig åtkomst till konton samt för att följa garantiåtaganden, konsument-, bokförings- och penningtvättslagstiftningen. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Uppgifterna sparas i 7 år från utgången av det räkenskapsår informationen avser i enlighet med lagstiftningen, därefter raderas de.

 

Delning av dina personuppgifter

 

Pistill lämnar endast ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners som utför tjänster för Pistills räkning inom varutransport och leverans, betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer) och kommunikation i form av inhämtande av e-postadresser (digitala byråer och IT-företag som hanterar nödvändig drift och teknisk support) samt underhåll av våra IT-lösningar. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke. Pistill kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till följd av lagkrav eller krav från myndighet vid misstanke om brott eller om det handlar om att säkerställa Pistills rättsliga intressen.

 

Cookies

 

För att förbättra din kundupplevelse på pistill.se använder vi cookies (små textfiler som lagras i din webbläsare eller på din dator när du besöker en webbsida). När du besöker pistill.se samlas uppgifter om alla besök på vår webbplats in. Dessa uppgifter använder vi för att förbättra din upplevelse och våra tjänster genom ökad funktionalitet på webbsidan.

 

Säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

 

Följande uppgifter sparar vi av administrativa och tekniska skäl när du besöker vår webbplats: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter anonymiseras och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Det innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade hos oss.

Pistill har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra obehörig behandling och åtkomst av dina personuppgifter. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bland annat genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetskontroller och brandväggar. Dina kortuppgifter skickas direkt till vår betalningsleverantör och sparas inte i våra system. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftsbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

 

Dina rättigheter

 

Vill du bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, korrigera felaktigheter eller radera dina uppgifter, kan du alltid kontakta oss på info@pistill.se. Du har med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, radering och anonymisering. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi så klart dessa.

Rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära korrigering av personuppgifter som inte är korrekta. Upptäcker du att något är felaktig i de personuppgifter vi har registrerat, ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via e-post till info@pistill.se, så att vi kan rätta till de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna så snabbt som möjligt.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter: Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.

Radering av dina personuppgifter: Du har rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig, raderade av oss om de inte behövs längre för de ändamål de har samlats in för. Finns det lagkrav, kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen (exempelvis bokförings- och skattelagen).

Dataportabilitet: Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och vidarebefordra dina personuppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändningar mot personuppgiftsbehandlingen: Du har rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring. Kontakta oss via info@pistill.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål.

Lämna klagomål: Du har rätt att lämna eventuella klagomål angående hanteringen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Denna policy gäller from 2018-05-25 och är giltig tillsvidare.