• √ Trygg e-handel       √ Kvalitetsprodukter       √ Diskreta paket       √ Fri frakt över 800 kr i Sverige
0 Varukorg

Säkerhet och integritet

Allmänt

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Pistill Sverige AB samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när du handlar i vår webbutik, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller använder vår webbplats som administreras av Pistill Sverige AB.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss  och att du känner att du kan lita på att vi strikt håller oss inom de lagar och regler som reglerar bearbetning av personrelaterade uppgifter. Här nedan kan du läsa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgiftsansvarig är: Pistill Sverige AB. Org. Nr: 556627-3180. 

Genom att använda våra tjänster och den här webbplatsen accepterar du att Pistill Sverige AB, Org. nr: 556627-3180 ("Pistill"), behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftspolicyn och vid var tidpunkt gällande lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person, exempelvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

När du besöker vår webbsida, handlar via vår webbshop, prenumererar på våra nyhetsbrev eller kontaktar vår kundservice eller orderteam behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Informationen behöver vi för att kunna hantera din beställning och ditt köp, upprätthålla kommunikationen med dig och leverera det du har inhandlat. Vi kan också behöva behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

Genom att du lämnar personuppgifter i samband med ett köp eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev så samtycker du till att den informationen kommer att lagras i våra system. Vår datapolicy innebär att vi endast använder de personuppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning, upprätthålla kommunikationen med dig och leverera det du har inhandlat.

Ifall det skulle bli nödvändigt, förbehåller vi oss rätten till att ändra vår integritetspolicy.

Vi kommer då att gå ut med information om detta.

 

Personuppgifter som samlas in

 

Beställning och köp: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer), betalningshistorik, betalningsinformation och köpinformation (ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress). Uppgifterna samlas in för att kunna utföra vårt uppdrag/köpeavtal gentemot dig som kund i form av leverans (inklusive kontakt angående leverans så som avisering), identifikation och ålderskontroll samt hantering av betalning, eventuella returer och reklamationsärenden. Uppgifterna sparas till dess att köpet är genomfört (inklusive leverans och betalning) och därefter i 24 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Kundservice- och orderärenden: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer) och korrespondens. Uppgifterna samlas in för att vi på ett tillfredsställande sätt för dig som kund ska kunna hantera kundserviceärenden via telefon, digitala kanaler eller sociala media, liksom identifiering och utredning av eventuellt uppkomna klagomål så som reklamationer. Dessa uppgifter sparas till dess att ärendet avslutats och därefter i 6 månader.

Utskick av nyhetsbrev: Namn och e-post. Uppgifterna samlas in i enlighet med tillämpliga regler för att fortlöpande förse dig med information och tips. Uppgifterna sparas till dess att prenumerationen avslutas. Du kan som kund avsluta din prenumeration manuellt på respektive utskick eller genom att kontakta oss på info@aleahcare.com.  Vi lämnar aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Blir detta aktuellt, inhämtar vi först ditt samtycke.

Marknadsföring via digitala kanaler: Vi vill att annonserna från oss som våra prenumeranter på nyhetsbreven ser i andra medier ska vara relevanta. För att vi ska kunna visa dig relevanta annonser i andra digitala kanaler, t.ex. Facebook och Google, så synkar vi personuppgifter som e-postadress med motsvarande identifikatorer på den aktuella plattformen. Anpassningen baseras enbart på det vi vet om dig, inte på uppgifter som andra medier har utöver de som behövs för att identifiera dig.

Fullföljande av rättsliga förpliktelser och lagkrav: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och mobilnummer), orderinformation, leveransinformation, betalningshistorik och transaktioner. Uppgifterna samlas in och behandlas för att förhindra bedrägerier och olovlig åtkomst till konton samt för att följa garantiåtaganden, konsument-, bokförings- och penningtvättslagstiftningen. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Uppgifterna sparas i 7 år från utgången av det räkenskapsår informationen avser i enlighet med lagstiftningen, därefter raderas de.

 

Delning av personuppgifter

Pistill lämnar endast ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners som utför tjänster för Pistills räkning inom varutransport och leverans, betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer) och kommunikation i form av inhämtande av e-postadresser (digitala byråer och IT-företag som hanterar nödvändig drift och teknisk support) samt underhåll av våra IT-lösningar.

Våra samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke. Pistill kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till följd av lagkrav eller krav från myndighet vid misstanke om brott eller om det handlar om att säkerställa Pistills rättsliga intressen.

 

Nyhetsbrevsutskick

 

Som kund på Pistill får du automatiskt ta del av vårt nyhetsbrev som bland annat innehåller:

 • Nyheter och trender inom området sexuell hälsa
 • Uppdateringar om våra produkter och tjänster
 • Exklusiva erbjudanden och kampanjer
 • Inbjudningar till evenemang eller webinarier
Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" längst ner i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss direkt på info@pistill.se

 

Lagring av personuppgifter

Huvudsakligen lagras dina personuppgifter inom EU/EES-området. Men en del av våra leverantörer har tekniska supporttjänster placerade utanför EU/EES-området. Vid användning av dessa supporttjänster regleras eventuell behandling av dina personuppgifter genom EU:s/EES:s standardavtalsklausuler för överföring till tredje land eller annan godkänd överföringsmekanism med eventuella nödvändiga skyddsåtgärder.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa att både vi och våra samarbetspartners följer dataskyddslagstiftningen, även när det gäller överföringar till tredje land.

 

Cookies

När du besöker pistill.se används cookies för att bland annat webbplatsen ska känna igen den dator eller mobiltelefon du använder. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som används av webbplatsen för att göra din upplevelse smidigare och för att förbättra din användarupplevelse. 

Med hjälp av cookies kan webbplatsen lagra och använda data direkt i webbläsaren. De ger oss också information om ditt beteende på vår webbplats, vilket gör att vi kan anpassa innehållet så att det blir mer relevant för dig. Vi använder dem för att spåra vilka sidor du besöker, komma ihåg vem du är eller komma ihåg dina inställningar, till exempel språk.

På den här webbplatsen används olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Ett villkor för användningen av cookies är att du har gett ditt samtycke till användningen. Det är tillräckligt att du samtycker en gång för varje ändamål. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-policyn på vår webbplats.

 

Säkerhetsåtgärder

 

Följande uppgifter sparar vi av administrativa och tekniska skäl när du besöker vår webbplats: Typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter anonymiseras och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Det innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade hos oss.

Pistill har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och förhindra obehörig behandling och åtkomst av dina personuppgifter. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bland annat genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetskontroller och brandväggar. Dina kortuppgifter skickas direkt till vår betalningsleverantör och sparas inte i våra system. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftsbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

 

Dina rättigheter

 

Vill du bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, korrigera felaktigheter eller radera dina uppgifter, kan du alltid kontakta oss på info@pistill.se. Du har med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, radering och anonymisering. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter.

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi så klart dessa.
 • Du har rätt att begära korrigering av personuppgifter som inte är korrekta. Upptäcker du att något är felaktig i de personuppgifter vi har registrerat, ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via e-post till info@pistill.se, så att vi kan rätta till de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna så snabbt som möjligt.
 • Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.
 • Du har rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig, raderade av oss om de inte behövs längre för de ändamål de har samlats in för. Finns det lagkrav, kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen (exempelvis bokförings- och skattelagen).
 • Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och vidarebefordra dina personuppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring. Kontakta oss via info@aleahcare.com. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att lämna eventuella klagomål angående hanteringen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Denna policy gäller from 2021-05-25 och är giltig tillsvidare.

 

Trygg E-handel

 

Pistill Sverige AB är medlem i Trygg E-handel.

Trygg E-handel är en certifiering för e-handels företag, dvs. företag som säljer varor och tjänster via en butik på internet (Distanshandel) där varorna uppvisas på en hemsida och köpeavtalet ingås direkt på hemsidan. För att skydda sina personuppgifter och andra känsliga uppgifter är det viktigt att man vet vem man lämnar uppgifterna till. Man kanske också vill känna trygghet i att företaget kommer leverera varor inom avtalad tid och att du kommer kunna få hjälp efter köpet om något skulle vara fel.

Svensk Distanshandel kontrollerar att kraven följs av de certifierade företagen genom kreditkontroller, provköp samt utredningar vid misstanke om brister. För att ge en extra trygghet tar Trygg E-handel emot klagomål från dig som konsument. Om du klagar på ett företag som har certifieringen Trygg E-handel och det visar sig att företaget agerat felaktigt och i strid med kraven som ställs, får företaget en "prick" i registret. Vid allvarliga brister kan certifieringen återkallas med omedelbar verkan.

Certifieringen Trygg E-handels syfte är att hjälpa dig som konsument välja rätt e-handelsföretag när du handlar. Trygg E-handels målsättning är att det ska kännas lika tryggt och säkert att handla på Internet som i en vanlig fysisk butik.

När du handlar från ett företag som har certifieringen Trygg E-handel så innebär det att företaget genom ett avtal förbundit sig att följa en rad krav. Endast stabila och seriösa e-handels företag har rätten att bära certifieringen. 

Trygg E-handels krav är utformade för att du som konsument ska känna till och ta tillvara dina rättigheter när du handlar via internet. Bland annat ställs krav på att företaget ska vara tydlig med sin identitet, ha säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar samt ha en stabil ekonomi. Här hittar du en fullständig förteckning av Trygg E-handels krav. Du hittar alla certifierade företag här.